Fotos aus Prag / Praha

Straßenbahn >>>

Vorschau

Wagen

Ort

Datum

Anmerkungen

240

Lazarska

30.06.2012

 

349

Narodni trida

11.04.2004

 

351

Chotkova sady

12.04.2004

 

412

Vozovna Stresovice

12.04.2004

 

723

Vozovna Stresovice

12.04.2004

 

2110

Narodni trida

11.04.2004

 

5500

Malostranske namesti

01.07.2012

 

6569

Malostranska

08.04.2004

 

6720

Krejcarek

13.04.2004

 

6740

Prazska trznice

13.04.2004

 

6750

Krejcarek

13.04.2004

 

6776

Biskupcova

13.04.2004

 

6776

I.P.Pavlova

13.04.2004

 

6780

Krejcarek

13.04.2004

 

6798

Palackeho namesti

11.04.2004

 

6798

Vystaviste

11.04.2004

 

6838

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

6841

I.P. Pavlova

13.04.2004

 

6851

Bila Hora

12.04.2004

 

6880

Otakarova

13.04.2004

 

6882

Slavia

09.04.2004

 

6903

Otakarova

13.042004

 

6934

Otakarova

13.04.2004

 

6953

Otakarova

13.04.2004

 

6976

Dlouha trida

08.04.2004

 

6976

Namesti Republiky

09.04.2004

 

7012

Chotkovy sady

29.06.2012

 

7012

Malovanka

08.04.2004

 

7014

Malostranske namesti

03.07.2012

 

7016

Narodni trida

11.04.2004

 

7018

Narodni trida

11.04.2004

 

7023

Pohorelec

12.04.2004

 

7029

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

7030

Pohorelec

12.04.2004

 

7046

Pohorelec

12.04.2004

 

7047

Husinecka

07.04.2004

 

7051

Lipanska

09.04.2004

 

7061

Praszka trznice

13.04.2004

 

7070

Malostranske namesti

12.04.2004

 

7070

Narodni divadlo

12.04.2004

 

7070

Prazsky Hrad

09.04.2004

 

7075

Narodni divadlo

29.06.2012

 

7075

Prazska trznice

13.04.2004

 

7077, 6856

Bila Hora

12.04.2004

 

7077

Malostranske namesti

09.04.2004

 

7079

Vozovna Stresovice

12.04.2004

 

7084

Husinecka

07.04.2004

 

7085

Narodni trida

29.06.2012

 

7086

Narodni trida

29.06.2012

 

7100

Chotkovy sady

29.06.2012

 

7106

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

7112

Vypich

12.04.2004

 

7120

Ujezd

29.06.2012

 

7121

Sparta

12.04.2004

 

7122

Sparta

12.04.2004

 

7122

Vypich

12.04.2004

 

7124

Kubanske namesti

30.06.2012

 

7125

Palmovka

13.04.2004

 

7145

Vitezne namesti

13.04.2004

 

7151

Chotkovy sady

12.04.2004

 

7174

Vitezne namesti

03.07.2012

 

7178

Krejcarek

13.04.2004

 

7182

I.P.Pavlova

13.04.2004

 

7194

Koh-i-noor

09.04.2004

 

7200

Kotlarka

03.07.2012

 

7200

Vozovna Stresovice

11.04.2004

 

7205

Husinecka

12.04.2004

 

7206

Vozovna Stresovice

12.04.2004

 

7212

Kotlarka

03.07.2012

 

7220

Vaclavske namesti

07.04.2004

 

7224

Karlovo namesti

11.04.2004

 

7224

Palmovka

13.04.2004

 

7238

Husinecka

13.04.2004

 

7240

Divoka Sarka

11.04.2004

 

7250

Namesti Republiky

30.06.2012

 

7260

Lipanksa

09.04.2004

 

7268

Vodickova

10.04.2004

 

7289

Nakladove nadrazi Zizkov

29.06.2012

 

8008

Malostranska

08.04.2004

 

8025

I.P.Pavlova

13.04.2004

 

CZ_Praha_8025_Karlovonamesti_08042004.jpg

8025

Karlovo namesti

08.04.2004

 

8028

Otakarova

13.04.2004

 

8044

Vaclavske namesti

07.04.2004

 

8064

Hlavni nadrazi

07.04.2004

 

8065

Andel

13.04.2004

 

8066

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

8067

Vystaviste

11.04.2004

 

8078

Chotkovy sady

29.06.2012

 

8078

Vytsaviste

11.04.2004

 

8080

Palmovka

13.04.2004

 

8083

Krejcarek

29.06.2012

 

8088

Husinecka

12.04.2004

 

8089

Hlavni nadrazi

07.04.2004

 

8090

Palmovka

29.06.2012

 

8164

Dlouha trida

30.06.2012

 

8167

Malostranske namesti

29.06.2012

 

8171

Malostranska

29.06.2012

 

8176

Hradcanska

30.06.2012

 

8214

I.P. Pavlova

13.04.2004

 

8218

Biskupcova

13.04.2004

 

8218

Dlouha trida

08.04.2004

 

8218

Namesti Miru

09.04.2004

 

8220

Kotlarka

03.07.2012

 

8225

Botanicka Zahrada

01.07.2012

 

8230

Cechuv most

01.07.2012

 

8234

Karlovo namesti

08.04.2004

 

8238

Malostranska

11.04.2004

 

8238

Smichovske nadrazi

10.04.2004

 

8240

Ujezd

29.06.2012

 

8256

Narodni trida

29.06.2012

 

8260

Vitezne namesti

03.07.2012

 

8266

Hradcanska

30.06.2012

 

8272, 8340

Kubanske namesti

30.06.2012

 

8272

Koh-i-noor

30.06.2012

 

8273

Strossmayerovo namesti

30.06.2012

 

8275

Jindrisska

01.07.2012

 

8278

Malostranske namesti

29.06.2012

 

8280

Vitezne namesti

03.07.2012

 

8310

Cerny Kun

29.06.2012

 

8310

Palackeho namesti

01.07.2012

 

8323

Pohorelec

29.06.2012

 

8334

Olsanske hrbitovy

01.07.2012

 

8348

Malostranske namesti

30.06.2012

 

8360

Zelivskeho

29.06.2012

 

8364

Malostranske namesti

03.07.2012

 

8369

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

8376

Staromestska

03.07.2012

 

8385

Poliklinika Barrandov

10.04.2004

 

8388

K Barrandovu

10.04.2004

 

8388

Poliklinika Barrandov

10.04.2004

 

8397

Hlubocepy

10.04.2004

 

8404

Palackeho namesti

01.07.2012

 

8408

Narodni divadlo

01.07.2012

 

8414

Masarykovo nadrazi

01.07.2012

 

8425

Vaclavske namesti

01.07.2012

 

8432

Narodni divadlo

03.07.2012

 

8445

Jiraskovo namesti

01.07.2012

 

8446

Botanicka Zahrada

01.07.2012

 

8448

Vaclavske namesti

30.06.2012

 

8460

Cerny Kun

29.06.2012

 

8465

Karlovy Lazne

29.06.2012

 

8474

Smichovske nadrazi

01.07.2012

 

8482

Stepanska

01.07.2012

 

8508

Cechuv most

01.07.2012

 

8510

Chaplinovo namesti

01.07.2012

 

8514

Karlovo namesti

01.07.2012

 

8518

I.P.Pavlova

30.06.2012

 

8542

Cechovo namesti

30.06.2012

 

8600

Prazska trznice

13.04.2004

 

8601

Kotlarka

03.07.2012

 

8603

Smichovske nadrazi

10.04.2004

 

8603

Vystaviste

11.04.2004

 

8605

Geologicka

09.04.2004

 

8605

Vodickova

10.04.2004

 

8607

Pohorelec

29.06.2012

 

8613

Namesti Republiky

30.06.2012

 

8617

Chaplinovo namesti

01.07.2012

 

8617

Zvonarka

30.06.2012

 

8619

Hlubocepy

09.04.2004

 

8619

Malostranske namesti

12.04.2004

 

8619

Vitezne namesti

13.04.2004

 

8621

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

8629

Chotkovy sady

12.04.2004

 

8631

Palmovka

13.04.2004

 

8632

Maniny

29.06.2012

 

8635

Nabrezi Kapitana Jarose

08.04.2004

 

8637

Krejcarek

13.04.2004

 

8643

Divoka Sarka

11.04.2004

 

8643

Kotlarka

03.07.2012

 

8643

Lazarska

29.06.2012

 

8643

Masarykovo nadrazi

01.07.2012

 

8649

Hradcanska

30.06.2012

 

8652

Jindrisska

01.07.2012

 

8667, 9170, 8167

Sidliste Barrandov

01.07.2012

 

8667

Smichovske nadrazi

01.07.2012

 

8675

Narodni divadlo

01.07.2012

 

8675

Strossmayerovo namesti

08.04.2004

 

8685

Malostranske namesti

29.06.2012

 

8691

Divoka Sarka

11.04.2004

 

8693

Koh-i-noor

30.06.2012

 

8699

Chaplinovo namesti

10.04.2004

 

8699

Hlubocepy

10.04.2004

 

8703

Geologicka

10.04.2004

 

8703

Narodni trida

08.04.2004

 

8710

Otakarova

13.04.2004

 

8714

Narodni trida

11.04.2004

 

8715

Krejcarek

29.06.2012

 

8717

Narodni trida

08.04.2004

 

8721

Nakladove nadrazi Zizkov

29.06.2012

 

8723

Sidliste Barrandov

10.04.2004

 

8725

Cechuv most

01.07.2012

 

8725

Koh-i-noor

30.06.2012

 

8725

Smichovske nadrazi

01.07.2012

 

8738

Maniny

29.06.2012

 

8738

Vodickova

10.04.2004

 

8743

Mezi Hrbitovy

29.06.2012

 

9001

Krejcarek

13.04.2004

 

9003

Palmovka

13.04.2004

 

9011

Biskupcova

13.04.2004

 

9012

Prazska trznice

13.04.2004

 

9015

Husinecka

10.04.2004

 

9017

Karlovo namesti

08.04.2004

 

9018

Prazska trznice

13.04.2004

 

9023

Vltavska

09.04.2004

 

9024

Sparta

12.04.2004

 

9025

Palmovka

13.04.2004

 

9029

Prazska trznice

13.04.2004

 

9030

I.P.Pavlova

03.07.2012

 

9031

Karlovo namesti

08.04.2004

 

9031

Vaclavske namesti

12.04.2004

 

9032

Krejcarek

13.04.2004

 

9033

Krejcarek

13.04.2004

 

9036

Narodni divadlo

12.04.2004

 

9042

Krejcarek

13.04.2004

 

9046

Vltavska

09.04.2004

 

9048

I.P.Pavlova

03.07.2012

 

9053

Cerny Kun

29.06.2012

 

9053

Hradcanska

30.06.2012

 

9057

Cerny Kun

29.06.2012

 

9059, 9093

Strossmayerovo namesti

30.06.2012

 

9062

Maniny

29.06.2012

 

9063

Muzeum

03.07.2012

 

9063

Radhostska

01.07.2012

 

9065

Vodickova

30.06.2012

 

9067

Radhostska

01.07.2012

 

9069

Jiriho z Podebrad

01.07.2012

 

9069

Radhostska

01.07.2012

 

9071

Lazarska

30.06.2012

 

9072

Vaclavske namesti

01.07.2012

 

9075

Krejcarek

29.06.2012

 

9085

Cechuv most

01.07.2012

 

9085

Malostranska

29.06.2012

 

9116

Nakladove nadrazi Zizkov

29.06.2012

 

9118

Krejcarek

29.06.2012

 

9119

Kotlarka

03.07.2012

 

9130

Kotlarka

03.07.2012

 

9131

Biskupcova

30.06.2012

 

9132

Vaclavske namesti

03.07.2012

 

9145

Zvonarka

30.06.2012

 

9149

Biskupcova

30.06.2012

 

9152

Andel

03.07.2012

 

9156

Sidliste Barrandov

01.07.2012

 

9158

Palmovka

29.06.2012

 

9160

Dlouha trida

30.06.2012

 

9161

Hradcanska

30.06.2012

 

9163

Kotlarka

03.07.2012

 

9164

Kotlarka

03.07.2012

 

9166

Palackeho namesti

01.07.2012

 

9169

Kotlarka

03.07.2012

 

9170

Chaplinovo namesti

01.07.2012

 

9203

Andel

03.07.2012

 

9210

Cerny Kun

29.06.2012

 

9212

Narodni divadlo

03.07.2012

 

9220

Cerny Kun

29.06.2012

 

9229

Zvonarka

30.06.2012

 

9243

Narodni divadlo

01.07.2012

 

Bus >>>

3041

Andel

03.07.2012

 

3050

Kotlarka

03.07.2012

 

3134

Moran

01.07.2012

 

3143

Malostranske namesti

01.07.2012

 

3143

Sporkova

03.07.2012

 

3308

Zelivskeho

29.06.2012

 

3337

Smichovske nadrazi

10.04.2004

 

CZ_Praha_3564_elivskeho_29062012.jpg

3564

Zelivskeho

29.06.2012

 

3614

Vitezne namesti

03.07.2012

 

4010

Zoologicka Zahrada

11.04.2004

 

4014

Olsanske hrbitovy

01.07.2012

 

6333

Smichovske nadrazi

10.04.2004

 

6379

Vitezne namesti

03.07.2012

 

6514

Smichovske nadrazi

01.07.2012

 

6635

Hradcanska

30.06.2012

 

6676

Vitezne namesti

03.07.2012